Ngày đăng: 26-03-2020
Người sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, ... phải có trách nhiệm tìm hiểu pháp luật, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về truyền đưa, cung cấp, chia sẻ, quảng cáo các thông tin, sản phẩm trên môi trường mạng.
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
69.527 HS 6.904 HS 92,3 TB/100 dân 8,7 TB/100 dân
69.527 HS 6.904 HS 92,3 TB
/100 dân
8,7 TB
/100 dân
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH