Ngày đăng: 07-09-2023
Thay vì bán SIM qua các đại lý vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai phạm, nhà mạng sẽ tập trung phát triển thuê bao mới thông qua các chuỗi bán lẻ hoặc kênh phân phối của chính doanh nghiệp mình.
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
HS HS 94,3 TB/100 dân 12,81 TB/100 dân
HS HS 94,3 TB
/100 dân
12,81 TB
/100 dân
 • Về việc đề nghị kiểm soát, nghiêm cấm sao chụp, in ấn sai quy...
 • Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí...
 • Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền...
 • Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu...
 • Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 về tăng cường...
 • Kết quả công tác Thanh tra Quý I năm 2023
 • Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023
 • Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
 • Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...
 • Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
 • Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023
 • Về việc báo cáo kết quả xử lý trang TTĐT devfest.vn theo văn bản...
 • Về việc báo cáo các nội dung phục vụ Đoàn Giám sát việc chấp hành...
 • Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy;...
 • Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật...
 • Tổng kết thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cƣ trú của...
 • Quyết định về việc kiểm tra các cơ quan, tổ chức có sử dụng tần số...
 • Về việc rà soát, lập danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh...
 • Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022
 • Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH