Trang chủ Báo cáo

Kế hoạch Kiểm soát, rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Đăng ngày 03-02-2021 00:00
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH