Kế hoạchSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 57/KH-STTTT 06/10/2023 Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
2 54/KH-STTTT 25/09/2023 Tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
3 31/KH-STTTT 10/03/2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
4 30/KH-STTTT 10/03/2023 Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023
5 29/KH-STTTT 10/03/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
6 28/KH-STTTT 09/03/2023 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023
7 22/KH-STTTT 24/02/2023 Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2023
8 56/KH-STTTT 25/10/2022 Tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
9 50/KH-STTTT 05/07/2022 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chính hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
10 49/KH-STTTT 01/07/2022 Tổ chức tập huấn cho cán bộ đầu mối làm công tác tham mưu về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
11 46/KH-STTTT 02/06/2022 Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đề xuất xác định an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh
12 Số 44/KH-STTTT 24/05/2022 Thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
13 24/KH-STTTT 08/03/2022 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
14 23/KH-STTTT 08/03/2022 Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022
15 1596/KH-STTTT 26/11/2021 Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
16 1571/KH-STTTT 19/11/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ cam và các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2021
17 1369/KH-STTTT 15/10/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
18 1160/KH-STTTT 10/09/2021 Thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
19 1010/KH-STTTT 13/08/2021 Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021
20 887/KH-STTTT 26/07/2021 Kế hoạch Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
21 578/KH-STTTTT 25/05/2021 Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021
22 220/KH-STTTT 03/03/2021 Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
23 219/KH-STTTT 03/03/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
24 864/KH-STTTT 27/09/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
25 267/KH-STTTT 12/03/2020 Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020
26 117/KH-STTTT 10/02/2020 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
27 98/KH-STTTT 05/02/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
28 91/KH-STTTT 04/02/2020 Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
29 1016/KH-STTTT 08/11/2019 Triển khai rà quét lỗ hổng bảo mật Cổng, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
30 937/KH-STTTT 18/10/2019 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH