Kế hoạchSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số 44/KH-STTTT 24/05/2022 Thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
2 24/KH-STTTT 08/03/2022 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
3 23/KH-STTTT 08/03/2022 Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022
4 1596/KH-STTTT 26/11/2021 Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
5 1571/KH-STTTT 19/11/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ cam và các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2021
6 1369/KH-STTTT 15/10/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
7 1160/KH-STTTT 10/09/2021 Thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
8 1010/KH-STTTT 13/08/2021 Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021
9 887/KH-STTTT 26/07/2021 Kế hoạch Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
10 578/KH-STTTTT 25/05/2021 Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021
11 220/KH-STTTT 03/03/2021 Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
12 219/KH-STTTT 03/03/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
13 864/KH-STTTT 27/09/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
14 267/KH-STTTT 12/03/2020 Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020
15 117/KH-STTTT 10/02/2020 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
16 98/KH-STTTT 05/02/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
17 91/KH-STTTT 04/02/2020 Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
18 1016/KH-STTTT 08/11/2019 Triển khai rà quét lỗ hổng bảo mật Cổng, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
19 937/KH-STTTT 18/10/2019 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
20 422/STTTT-CNTT 17/05/2019 KẾ HOẠKế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích
21 191/KH-UBND 13/03/2019 Kế hoạch Xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh
22 166/KH-STTTT 08/03/2019 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
23 109/KH-STTTT 18/02/2019 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành thông tin và truyền thông năm 2019
24 195/KH-STTTT 14/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
25 727/STTTT-BCVT 20/09/2018 Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh
26 04/KH-BCĐCNTT 15/08/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới
27 467/KH-STTTT 14/06/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
28 405/KH-STTTT 25/05/2018 Kế hoạch Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018
29 277/CTr-STTTT 13/04/2018 Phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Cẩm Xuyên tháng 4 năm 2018
30 199/KH-STTTT 26/03/2018 Đỡ đầu 2 xã Vĩnh Lộc và Phú Lộc xây dựng nông thôn mới năm 2018
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH