Kết luậnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 02/KH-TTra 31/12/2019 Kế hoạch chi tiết công tác Thanh tra Sở năm 2020
2 10/KL-STTTT 10/04/2019 Kết luận nội dung tố cáo Báo Hà Tĩnh và Phóng viên Hoài Nam
3 02/KL-STTTT 30/01/2019 Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về Tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh
4 18/KL-STTTT 27/06/2018 Kết luận thanh tra thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông trên địa bàn tỉnh
5 18/KL-STTTT 27/06/2018 Kết luận Thanh tra thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông trên địa bàn tỉnh
6 51/KL-STTTT 01/12/2017 Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các trạm thu, phát sóng di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7 25/KL-STTTT 20/07/2017 Kết luận thanh tra Bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 07/KL-STTTT 20/03/2017 Kết luận thanh tra các cơ quan, đơn vị sử dụng Tần số và Thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh
9 08/KL-STTTT 15/10/2016 Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh, nhập khẩu, phân phối thiết bị thu, giải mã truyền hình số Việt Nam trên địa bàn tỉnh
10 05/KL-STTTT 15/08/2016 Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh thiết bị và dịch vụ Viễn thông trên địa bàn tỉnh
11 04/KL-STTTT 30/06/2016 Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
12 02/KL-STTTT 29/02/2016 Về Tần số và Thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH