Trang chủ PM hồ sơ công việc

Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong giai đoạn 2015-2018 liên quan đến cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý ngành Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 10-06-2019 06:00
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH