Văn bản QPPL Trung Ương
LuậtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 40/2019/QH14 13/06/2019 Luật Kiến trúc năm 2019
2 10/2017/QH14 20/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017
3 104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin
4 103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí
5 86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
6 19/2012/QH13 20/11/2012 Luật Xuất bản
7 49/2010/QH12 28/06/2010 Luật Bưu chính
8 42/2009/QH12 04/12/2009 Luật Tần số vô tuyến điện
9 41/2009/QH12 04/12/2009 Luật Viễn thông
10 21/2008/QH12 13/11/2008 Luật Công nghệ cao
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH