Văn bản QPPL Trung Ương
LuậtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 10/2017/QH14 20/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017
2 104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin
3 103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí
4 86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
5 19/2012/QH13 20/11/2012 Luật Xuất bản
6 49/2010/QH12 28/06/2010 Luật Bưu chính
7 42/2009/QH12 04/12/2009 Luật Tần số vô tuyến điện
8 41/2009/QH12 04/12/2009 Luật Viễn thông
9 21/2008/QH12 13/11/2008 Luật Công nghệ cao
10 22/2008/QH12 13/11/2008 Luật cán bộ, công chức
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH