Văn bản QPPL Trung Ương
LuậtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2 40/2019/QH14 13/06/2019 Luật Kiến trúc năm 2019
3 25/2018/QH14 06/12/2018 Luật Tố cáo năm 2018
4 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
5 10/2017/QH14 20/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017
6 104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin
7 103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí
8 86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
9 19/2012/QH13 20/11/2012 Luật Xuất bản
10 02/2011/QH13 11/11/2011 Luật Khiếu nại
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH