Ngân sách
Quyết định triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mạng Internet từ giao thức IPv4 (địa chỉ Internet thế hệ 4) sang IPv6 (địa chỉ Internet thế hệ 6)

Quyết định triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mạng Internet từ giao thức IPv4 (địa chỉ Internet thế hệ 4) sang IPv6 (địa chỉ Internet thế hệ 6)

16-03-2020
Quyết định triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mạng Internet từ giao thức IPv4 (địa chỉ Internet thế hệ 4) sang IPv6 (địa chỉ Internet thế hệ 6)
Quyết định cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trọng tâm năm 2020

Quyết định cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trọng tâm năm 2020

06-03-2020
Quyết định cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trọng tâm năm 2020
Quyết định Kinh phí thực hiện tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng

Quyết định Kinh phí thực hiện tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng

02-03-2020
Quyết định Kinh phí thực hiện tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng
Quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1930-3/2020)

Quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1930-3/2020)

31-01-2020
Quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1930-3/2020)
Quyết định cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2019

Quyết định cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2019

03-05-2019
Quyết định cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trọng tâm năm 2019

Quyết định cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trọng tâm năm 2019

15-04-2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trọng tâm năm 2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở

Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở

21-01-2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở
Quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2019

Quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2019

10-01-2019
Quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất

Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất

15-03-2018
Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất
Quyết định cấp kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành hành chính

Quyết định cấp kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành hành chính

07-03-2018
Quyết định cấp kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành hành chính
  1 2 3 4
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH