Quyết định khen thưởng, xử phạt
Quyết định tặng thưởng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Quyết định tặng thưởng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

05-05-2020
Ngày 04/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 762/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 62 tập thể và 169 cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có thành tích xuất sắc trong công tác...
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

28-04-2020
Ngày 22/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 554/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 45 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong số 45 cá nhân được tặng...
Công nhận danh hiệu

Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"

13-12-2018
Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"
Công nhận danh hiệu

Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2018

13-12-2018
Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2018
Công nhận kết quả phân loại công chức, người lao động năm 2018

Công nhận kết quả phân loại công chức, người lao động năm 2018

13-12-2018
Công nhận kết quả phân loại công chức, người lao động năm 2018
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH