Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 27/QĐ-STTTT 16/03/2020 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
2 19/QĐ-STTTT 19/02/2020 Quyết định kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3 110/QĐ-STTTT 04/10/2019 Quyết định về việc thanh tra quản lý thông tin thuê bao trả trước đối với các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh
4 108/QĐ-STTTT 25/09/2019 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
5 35/QĐ-STTTT 08/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về giao nội dung và dự toán triển khai một số nhiệm vụ lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
6 103/QĐ-STTTT 15/08/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành
7 29/QĐ-STTTT 09/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH