Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3/QĐ-STTTT 05/01/2021 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”
2 27/QĐ-STTTT 16/03/2020 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
3 19/QĐ-STTTT 19/02/2020 Quyết định kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 110/QĐ-STTTT 04/10/2019 Quyết định về việc thanh tra quản lý thông tin thuê bao trả trước đối với các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh
5 108/QĐ-STTTT 25/09/2019 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
6 35/QĐ-STTTT 08/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về giao nội dung và dự toán triển khai một số nhiệm vụ lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
7 103/QĐ-STTTT 15/08/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành
8 29/QĐ-STTTT 09/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH