Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 32/QĐ-STTTT 27/03/2023 Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2023
2 10/QĐ-STTTT 02/02/2023 Quyết định về việc kiểm tra các cơ quan, tổ chức có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3 129/QĐ-STTTT 16/11/2022 Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022
4 91/QĐ-STTTT 29/07/2022 Về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông
5 79/QĐ-STTTT 23/06/2022 Về việc kiểm tra hoạt động đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
6 64/QĐ-STTTT 23/05/2022 Về việc kiểm tra hoạt động các Trang thông tin điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7 58/QĐ-STTTT 09/05/2022 Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
8 38/QĐ-STTTT 04/04/2022 Về việc kiện toàn Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí, mạng xã hội
9 27/QĐ-STTTT 07/03/2022 Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2022
10 24/QĐ-STTTT 02/03/2022 Về việc kiểm tra các cơ quan, tổ chức sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11 157/QĐ-STTTT 03/12/2021 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
12 158/QĐ-STTTT 03/12/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022
13 152/QĐ-STTTT 17/11/2021 Về việc thanh tra hoạt động Bưu chính - Chuyển phát trên địa bàn tỉnh năm 2021
14 3/QĐ-STTTT 05/01/2021 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”
15 27/QĐ-STTTT 16/03/2020 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
16 19/QĐ-STTTT 19/02/2020 Quyết định kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17 110/QĐ-STTTT 04/10/2019 Quyết định về việc thanh tra quản lý thông tin thuê bao trả trước đối với các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh
18 108/QĐ-STTTT 25/09/2019 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
19 35/QĐ-STTTT 08/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về giao nội dung và dự toán triển khai một số nhiệm vụ lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
20 103/QĐ-STTTT 15/08/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành
21 29/QĐ-STTTT 09/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH