Sáng kiến - Đề tài khoa học
Về việc công nhận giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

Về việc công nhận giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

10-12-2021
Về việc công nhận giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát, cảnh báo, hỗ trợ công tác phòng, chống tấn công trên mạng cục bộ, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát, cảnh báo, hỗ trợ công tác phòng, chống tấn công trên mạng cục bộ, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01-06-2019
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát, cảnh báo, hỗ trợ công tác phòng, chống tấn công trên mạng cục bộ, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Công nhận giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý  Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018

Công nhận giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018

10-12-2018
Công nhận giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018
Thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành 2018

Thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành 2018

30-08-2018
Thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Nghiên cứu xây dựng Bộ Tiêu chí và Phần mềm đánh giá  mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghiên cứu xây dựng Bộ Tiêu chí và Phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25-07-2018
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng Bộ Tiêu chí và Phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2017

Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2017

14-12-2017
Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

20-12-2016
Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH