SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Cổng Sở Loading...
THỐNG KÊ TỔNG SỐ TÀI SẢN
Lọc theo
TT Tên tài sản Số Lượng CB quản lý Ngày giao Tùy chọn
1 Quạt đứng Asia Turbo DTB1601-XV0 10 Bùi Quang Thìn 28-10-2021 + Chi tiết
2 Máy tính để bàn DEL 5 Phan Anh Tú 28-10-2021 + Chi tiết
3 Smart Tivi Sony 55 inch 55X7000G 4K Ultra HD 2 Phạm Thị Kim Anh 28-10-2021 + Chi tiết