Trang chủ Đấu thầu - Đầu tư

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”

Đăng ngày 26-01-2021 10:55
74 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”

Cùng chuyên mục
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH