Thông báo - Mời họp
Thông báo mời họp thống nhất nội dung theo đề nghị của Bưu điện tỉnh

Thông báo mời họp thống nhất nội dung theo đề nghị của Bưu điện tỉnh

16-03-2023
Thực hiện Văn bản số 994/UBND-NC2 ngày 9/3/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu đề nghị của Bưu điện tỉnh về việc giao nhiệm vụ, hỗ trợ đào tạo cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh
Tham dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

Tham dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

30-11-2022
Thực hiện Văn bản số 5760/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (có văn bản kèm theo), Sở Thông tin và Truyền thông mời các đại biểu dự tại...
Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực

Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực

23-11-2022
Thực hiện Công điện số 1542/CĐ-VPCP ngày 21/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực, Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh như sau:
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi hội ý Ban Lãnh đạo Sở về một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi hội ý Ban Lãnh đạo Sở về một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới

23-03-2020
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi hội ý Ban Lãnh đạo Sở về một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới
Thông báo Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh

Thông báo Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh

16-03-2020
Thông báo Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo Phân công nhiệm vụ các Thành viên Tổ Thường trực về thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thông báo Phân công nhiệm vụ các Thành viên Tổ Thường trực về thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

05-02-2020
Thông báo Phân công nhiệm vụ các Thành viên Tổ Thường trực về thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Thông báo mời họp trực tuyến Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019

Thông báo mời họp trực tuyến Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019

13-12-2019
Thông báo mời họp trực tuyến Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019
Giấy mời họp tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2018

Giấy mời họp tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2018

03-04-2018
Giấy mời họp tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2018
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH