Tổ chức cán bộ
Về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

Về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

09-03-2022
Bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Báu tiếp tục giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
Bổ nhiệm Chánh văn phòng Sở

Bổ nhiệm Chánh văn phòng Sở

10-01-2022
Bổ nhiệm ông Phan Anh Tú, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ (đồng chí Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở)

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ (đồng chí Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở)

05-11-2021
Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ (đồng chí Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở)
Quyết định về việc thuyên chuyển công tác (đồng chí Lê Văn Tuấn - CV Văn phòng Sở)

Quyết định về việc thuyên chuyển công tác (đồng chí Lê Văn Tuấn - CV Văn phòng Sở)

10-08-2021
Quyết định về việc thuyên chuyển công tác (đồng chí Lê Văn Tuấn - CV Văn phòng Sở)
Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (đồng chí Bùi Đắc Thế - Phó Giám đốc Sở)

Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (đồng chí Bùi Đắc Thế - Phó Giám đốc Sở)

20-04-2021
Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (đồng chí Bùi Đắc Thế - Phó Giám đốc Sở)
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH