Tổ chức cán bộ
Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

24-02-2020
Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thành, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 24/02/2020 và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH