Trang chủ PM hồ sơ công việc

Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 13-03-2019 00:00
187 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH