Ngày đăng: 17-01-2022
Theo đại diện TikTok Việt Nam, một thực trạng ở Việt Nam là không chỉ các em học sinh mà thậm chí cả bố mẹ, thầy cô giáo cũng thiếu một số kỹ năng, thậm chí là kỹ năng cơ bản để làm sao có thể an toàn trên mạng.
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
75212 HS 6975 HS 93,7 TB/100 dân 11,5 TB/100 dân
75212 HS 6975 HS 93,7 TB
/100 dân
11,5 TB
/100 dân
 • Quyết định thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc triển khai hệ thống...
 • Kết quả tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng...
 • V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định...
 • Vv đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021
 • V/v đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021 (địa...
 • V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ...
 • Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022
 • Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR...
 • V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và...
 • Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; nhu cầu năm 2022
 • V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục...
 • Kết quả tuyên truyền thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người...
 • KẾ HOẠCH Tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ cam và các sản...
 • Về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí
 • V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo...
 • V/v góp ý Quy hoạch chi tiết Trụ sở và Trung tâm mục vụ Tòa Giám...
 • Về việc thanh tra hoạt động Bưu chính - Chuyển phát trên địa bàn...
 • V/v triển khai tích hợp hệ thống Camera giám sát vào Hệ thống Giám...
 • Kết quả tuyên truyền kết quả thực hiện chương trình sản xuất tiêu...
 • Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH