Trang chủ Công văn

V/v báo cáo một số nội dung về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 11-08-2022 00:00
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH