Trang chủ Công văn

V/v báo cáo rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù cấp huyện, cấp xã

Đăng ngày 04-05-2020 06:00
10 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH