Trang chủ PM hồ sơ công việc

V/v đề nghị ban hành Danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai DVCTT toàn trình (tương đương DVCTT mức độ 4 theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 27-07-2022 00:00
74 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH