Trang chủ PM hồ sơ công việc

V/v đề nghị cấp kinh phí tổ chức khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm và hội thảo khoa học để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 10-04-2019 06:00
13 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH