Trang chủ Công văn

V/v rà soát, lập danh sách bổ sung cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù

Đăng ngày 14-04-2020 06:00
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH