Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL địa phươngSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 60/2014/QĐ-UBND 05/09/2014 Ban hành Quy định về việc thực hiện chế độ đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2 93/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Về việc quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3 29/2014/QĐ-UBND 03/07/2014 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
4 71/2013/NQ-HĐND 18/12/2013 Ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh
5 Không số 28/11/2013 HIến pháp năm 2013
6 51/2013/QĐ-UBND 26/11/2013 Quy chế hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
7 50/2013/QĐ-UBND 15/11/2013 Quy chế phối hợp về phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in, phát hành xuất bản phẩn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
8 174/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
9 159/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
10 115/2013/NĐ-CP 03/10/2013 Nghị định Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
  3 4 5 6 7 8 9
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH