Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL NgànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
2 40/2019/QH14 13/06/2019 Luật Kiến trúc năm 2019
3 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 2018
4 227/QĐ-UBND 16/01/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
5 51/QĐ-BTTTT 11/01/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
6 25/2018/QH14 06/12/2018 Luật Tố cáo năm 2018
7 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
8 15/2018/TT-BTTTT 15/11/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
9 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
10 14/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
  4 5 6 7 8 9 10
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH