Trang chủ PM hồ sơ công việc

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách thay thế, bổ sung cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù từ năm 2019

Đăng ngày 23-04-2019 06:00
59 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH