Trang chủ PM hồ sơ công việc

Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Đăng ngày 22-07-2022 00:00
107 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH