Trang chủ PM hồ sơ công việc

về việc rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 của Luật Quy hoạch

Đăng ngày 27-11-2018 00:00
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH