DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Nhóm
1 Nguyễn Công Thành Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông 0904541567 Lãnh đạo,Ban Chỉ đạo CQĐT tỉnh
2 Đậu Tùng Lâm Phó Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông 0917726888 Lãnh đạo
3 Dương Văn Tuấn Phó Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 0943919191 Văn phòng
4 Phan Anh Tú Phó Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 0914256777 Chuyên trách CNTT
5 Lê Văn Dũng Trưởng phòng CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 0985992525 Chuyên trách CNTT,TGV Ban Chỉ đạo CQĐT tỉnh
6 Đặng Văn Đức Trưởng phòng BCVT Sở Thông tin và Truyền thông 0911378999
7 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông 0944267678
8 Phạm Văn Báu Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông 0915417128
9 Nguyễn Thu Trang Kế toán Sở Thông tin và Truyền thông 0945533168 Văn phòng
10 Lê Văn Tuấn Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0943896924 Văn phòng
11 Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0916844376 Chuyên trách CNTT
12 Phan Văn Giáp Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0915411488 Chuyên trách CNTT
13 Phạm Thị Kim Anh Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0914992227
14 Lê Mạnh Hùng Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0911553666
15 Bùi Xuân Bình Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0911888877
16 Nguyễn Thị Mỹ Dung Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0949446568
17 Trương Thị Dung Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0916286123 Văn phòng
18 Sử Quỳnh Hương Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông 0914573688 Văn phòng
19 Phan Thị Thùy Lan Thủ quỹ Sở Thông tin và Truyền thông 0946167368 Văn phòng
20 Bùi Quang Thìn Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0943038338
  1 2 3 4 5