DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Nhóm
1 Đậu Tùng Lâm Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông 0917726888 Lãnh đạo,Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh,TGV Ban Chỉ đạo CQĐT tỉnh
2 Dương Văn Tuấn Phó Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông 0943919191 Lãnh đạo
3 Dương Kim Nga Phó Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông 0989188399 Chuyên trách CNTT
4 Lê Văn Dũng Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 0985992525 Chuyên trách CNTT,TGV Ban Chỉ đạo CQĐT tỉnh
5 Đặng Văn Đức Trưởng phòng CNTT và BCVT 0911378999
6 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng TTBCXB 0944267678
7 Phạm Văn Báu Chánh Thanh tra 0915417128
8 Nguyễn Viết Nga Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0946656624 Văn phòng
9 Nguyễn Viết Đức HĐLD Sở Thông tin và Truyền thông 0948511678 Văn phòng
10 Phan Bá Chất Bảo vệ Sở Thông tin và Truyền thông 0945286586 Văn phòng
11 Nguyễn Đức Quang Lái xe Sở Thông tin và Truyền thông 0917265558 Văn phòng
12 Trương Thị Dung Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0916286123 Văn phòng
13 Nguyễn Thị Mỹ Dung Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0949446568
14 Bùi Xuân Bình Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0911888877
15 Hoàng Dương Liễu Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0945675595
16 Bùi Quang Thìn Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0943038338
17 Lê Mạnh Hùng Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0911553666
18 Phạm Thị Kim Anh Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0914992227
19 Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0916844376 Chuyên trách CNTT
20 Phan Văn Giáp Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0915411488 Chuyên trách CNTT
21 Sử Quỳnh Hương Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông 0914573688 Văn phòng
22 Nguyễn Thu Trang Kế toán Sở Thông tin và Truyền thông 0945533168 Văn phòng
23 Phan Thị Thùy Lan Thủ quỹ Sở Thông tin và Truyền thông 0946167368 Văn phòng
  1 2 3 4 5