Ngày đăng: 12-04-2021
Khẳng định sách đem lại nguồn tri thức cho nhân loại, kêu gọi mọi người cùng đọc sách để làm giàu kiến thức và bồi dưỡng tâm hồn là thông điệp của Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại Hà Tĩnh năm 2021.
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
75212 HS 6975 HS 93,7 TB/100 dân 11,5 TB/100 dân
75212 HS 6975 HS 93,7 TB
/100 dân
11,5 TB
/100 dân
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH