Ngày đăng: 04-08-2022
Tài liệu tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa 8/2022
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
HS HS 94,3 TB/100 dân 12,81 TB/100 dân
HS HS 94,3 TB
/100 dân
12,81 TB
/100 dân
 • V/v đề nghị ban hành Danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai DVCTT...
 • V/v đề xuất bổ sung giải pháp thiết kế để đảm bảo triển khai di...
 • V/v hoàn thiện dự thảo Văn bản công bố và triển khai sử dụng các...
 • Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...
 • V/v rà soát, khảo sát thực tế tại doanh nghiệp công nghệ thông tin...
 • BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng...
 • V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng...
 • Về việc tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong...
 • BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của...
 • V/v tham mưu chủ trương thực hiện nhiệm vụ nâng cấp phần mềm “Theo...
 • V/v tuyên truyền về sử dụng dịch vụ Mobile Money
 • BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày...
 • V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm;...
 • V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày...
 • Báo cáo về tình hình triển khai chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng...
 • Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định chỉ số đánh...
 • Về việc tiếp sóng Đài PT-TH tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa...
 • V/v báo cáo, tham mưu nội dung Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống phần...
 • V/v cho ý kiến về điều kiện thẩm định của Kế hoạch thuê dịch vụ...
 • V/v cung cấp số liệu phục vụ để đánh giá mức độ phát triển của...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH