Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 368/STTTT-TTBCXB 02/05/2019 Cử đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2019
2 320/STTTT-TTBCXB 16/04/2019 Sử dụng phần mềm quản lý truyền thanh cơ sở
3 10/KL-STTTT 09/04/2019 Kết luận nội dung tố cáo Báo Hà Tĩnh và Phóng viên Hoài Nam
4 227/STTTT-TTra 03/04/2019 góp ý dự thảo Đề án tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2022
5 226/STTTT-CNTT 20/03/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT và ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT
6 221/STTTT-CNTT 19/03/2019 V/v góp ý dự thảo Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam 2.0
7 215/STTTT-CNTT 18/03/2019 V/v rà soát, góp ý Cổng TTĐT thành phố Hà Tĩnh phiên bản mới
8 213/STTTT-CNTT 18/03/2019 V/v phòng, chống nguy cơ bị lây nhiễmmã độc qua lỗ hổng phần mềm Winrar chưa cập nhật
9 209/STTTT-CNTT 17/03/2019 V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2
10 199/STTTT-CNTT 14/03/2019 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng CP về việc triển khai giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
11 194/STTTT-CNTT 13/03/2019 V/v đề nghị xử lý sự cố thay đổi giao diện trên website http://phunu.hatinh.gov.vn
12 191/KH-UBND 13/03/2019 Kế hoạch Xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh
13 08/TTr-STTTT 12/03/2019 Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh
14 182/STTTT-CNTT 11/03/2019 V/v cử cán bộ tham gia Ban giám khảo thi kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã
15 07/STTTT-TĐ 11/03/2019 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Bổ sung thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu, tích hợp mã định danh với hệ thống trục liên thông và các dịch vụ điện tử tại trung tâm THDL tỉnh và triển khai phần mềm HSCV
16 166/KH-STTTT 07/03/2019 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
17 11/BC-STTTT 04/03/2019 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành hính và hiện đại hóa hành chính Quý I năm 2019
18 109/KH-STTTT 17/02/2019 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành thông tin và truyền thông năm 2019
19 94/STTTT-BCVT 10/02/2019 Hội nghị Phổ biến các nội dung trọng tâm thực hiện của ngành TT&TT trong năm 2019
20 22/STTTT-BCVT 08/01/2019 V/v bảo đảm thông tin và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
21 118/BC-STTTT 04/12/2018 Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2018
22 117/BC-STTTT 04/12/2018 Tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018 tại địa chỉ http://ict.hatinh.gov.vn
23 956/STTTT-VP 03/12/2018 Chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động lĩnh vực thông tin và Truyền thông năm 2018
24 951/STTTT-CNTT 29/11/2018 V/v góp ý dự thảo KH triển khai thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo NQ 139/NQ-CP của CP
25 950/STTTT-TTBCXB 29/11/2018 Báo cáo kết quả tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2018
26 941/STTTT-CNTT 27/11/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
27 37/TB-STTTT 27/11/2018 Thông bao Phân công nhiệm vụ tổ chức Tổng kết hoạt động Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018
28 938/STTTT-CNTT 26/11/2018 V/v chấm điểm CCHC năm 2018 thuộc lĩnh vực TT&TT
29 934/STTTT-BCVT 26/11/2018 V/v ý kiến về Kế hoạch phối hợp công tác quản lý Tần số VTĐ năm 2019
30 933/STTTT-BCVT 26/11/2018 V/v triển khai đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH