Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 118/BC-STTTT 05/12/2018 Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2018
2 117/BC-STTTT 05/12/2018 Tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018 tại địa chỉ http://ict.hatinh.gov.vn
3 956/STTTT-VP 04/12/2018 chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động lĩnh vực thông tin và Truyền thông năm 2018
4 951/STTTT-CNTT 30/11/2018 V/v góp ý dự thảo KH triển khai thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo NQ 139/NQ-CP của CP
5 950/STTTT-TTBCXB 30/11/2018 Báo cáo kết quả tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2018
6 941/STTTT-CNTT 28/11/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
7 37/TB-STTTT 28/11/2018 Thông bao Phân công nhiệm vụ tổ chức Tổng kết hoạt động Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018
8 938/STTTT-CNTT 27/11/2018 V/v chấm điểm CCHC năm 2018 thuộc lĩnh vực TT&TT
9 934/STTTT-BCVT 27/11/2018 V/v ý kiến về Kế hoạch phối hợp công tác quản lý Tần số VTĐ năm 2019
10 933/STTTT-BCVT 27/11/2018 V/v triển khai đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh
11 932/STTTT-BCVT 27/11/2018 V/v thực hiện và duy trì bền vững tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới
12 112/BC-STTTT 26/11/2018 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính năm 2018
13 292/STTTT-BCVT 23/11/2018 V/v cho ý kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch sửa đổi, bổ sung kế hoạch số 484/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh
14 917/STTTT-TTBCXB1 20/11/2018 Báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 6 tháng cuối năm 2018
15 912/STTTT-BCVT 16/11/2018 V/v điều chỉnh vị trí xây dựng trạm BTS của Viễn thông Hà Tĩnh
16 908 /STTTT-TTBCXB1 16/11/2018 Đồng ý thay đổi nội dung ghi trên Giấy phép xuất bản Bản tin
17 896/STTTT-CNTT 15/11/2018 V/v đăng ký tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin năm 2018
18 894/STTTT-TTBCXB1 14/11/2018 Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh
19 892/STTTT-TTBCXB1 14/11/2018 Tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
20 891/STTTT-CNTT 13/11/2018 V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2018, KH CNTT năm 2019
21 889/STTTT-BCVT 13/11/2018 V/v phát triển trạm thu phát sóng di động đảm bảo thông tin liên lạc
22 878/STTTT-VP 11/11/2018 Góp ý dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019
23 876/STTTT-CNTT 08/11/2018 V/v góp ý vào Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về xác thực và định danh điện tử
24 874/STTTT-CNTT 08/11/2018 V/v thay đổi thông tin tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
25 130/QĐ-STTTT 07/11/2018 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
26 865/STTTT-CNTT 02/11/2018 V/v kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ theo Đề cương và dự toán chi tiết
27 864/STTTT-CNTT 02/11/2018 V/v góp ý Kế hoạch thực hiện Đề án 708 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng CSDL Quốc gia về An sinh xã hội
28 860/STTTT-TTBCXB1 31/10/2018 Thực hiện chế độ báo cáo tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
29 62/TTr-STTTT 31/10/2018 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng
30 91/TTra 25/10/2018 Đề nghị xử lý vi phạm đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH