Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 52/STTTT-TTra 16/01/2020 Công văn xử lý việc đưa thông tin sai sự thật trên Fanpage “Người Kỳ Anh”
2 50/STTTT-TTra 16/01/2020 Công văn đề nghị xử lý trang Thông tin điện tử vi phạm
3 02/KH-TTra 31/12/2019 Kế hoạch chi tiết công tác Thanh tra Sở năm 2020
4 126/BC-STTTT 18/12/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018
5 125/BC-STTTT 18/12/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
6 133/BC-STTTT 29/11/2019 Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019
7 1089/STTTT-TTra 29/11/2019 Báo cáo tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019
8 1085/STTTT-CNTT 28/11/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”
9 68/TTr-STTTT 22/11/2019 Về việc đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết âng cấp Cổng thông tin Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí và hội viên
10 129/BC-STTTT 22/11/2019 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính năm 2019
11 1066/STTTT-TTra 22/11/2019 Công văn đề xuất phương án, hình thức triển khai Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”
12 1067/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v cử cán bộ tham gia tập huấn và tiếp nhận ứng dụng phần mềm CSDL thông tin KTXH tỉnh Hà Tĩnh
13 1062/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v ý kiến thẩm định thiết kế sơ bộ Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh”
14 1061/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v chấm điểm, đánh giá việc thực hiện các lĩnh vực CCHC năm 2019
15 127/BC-STTTT 20/11/2019 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
16 1056/STTTT-CNTT 19/11/2019 V/v thay đổi IP tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
17 1053/STTTT-CNTT 18/11/2019 V/v góp ý Hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh
18 1049/STTTT-BCVT 18/11/2019 V/v hiệp y thành tích tập thể đề nghị tặng cờ thi đua
19 120/BC-STTTT 14/11/2019 Báo cáo công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
20 1041/STTTT-CNTT 14/11/2019 V/v phối hợp và cử cán bộ cùng tham gia viết dự án nghiên cứu khoa học
21 1038/STTTT-BCVT 14/11/2019 V/v đề nghị ban hành văn bản QPPL
22 1037/STTTT-CNTT 13/11/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành”
23 1035/STTTT-CNTT 13/11/2019 V/v hoàn chỉnh một số nội dung trong Đề cương và dự toán chi tiết
24 1033/STTTT-CNTT 12/11/2019 V/v đề nghị ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
25 35/STTTT-TĐ 11/11/2019 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Hạng mục hệ thống máy chủ quản trị và hệ thống camera giám sát tòa nhà Hiệu bộ 15 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh - giai đoạn 2 (lần 2)
26 1030/STTTT-CNTT 11/11/2019 V/v thay đổi IP tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
27 1032/STTTT-CNTT 11/11/2019 V/v đề nghị đồng ý cho nghiên cứu xây dựng dữ liệu không gian SDI trên điạ bàn và ủy quyền xử lý kiến nghị của Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
28 1029/STTTT-CNTT 11/11/2019 V/v đề xuất một số nội dung trang cấp, nâng cấp một số thiết bị CNTT tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh
29 1028/STTTT-CNTT 11/11/2019 V/v góp ý dự thảo các Thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định số 73/2019/NĐ-CP
30 1026/STTTT-BCVT 11/11/2019 V/v kêu gọi hỗ trợ công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
  1 2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH