Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 921/STTTT-CNTT 16/10/2019 V/v xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020
2 920/STTTT-CNTT 16/10/2019 V/v ý kiến thẩm định thiết kế sơ bộ Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp Cổng thông tin Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí và hội viên
3 909/STTTT-BCVT 11/10/2019 V/v thẩm định dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Cẩm Quan, Cẩm Thăng, Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên của Viễn thông Hà Tĩnh
4 82/BC-STTTT 11/10/2019 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018
5 967/STTTT-BCVT 10/10/2019 V/v thực hiện bó gọn cáp viễn thông tại các xã xây dựng Nông thôn mới
6 903/STTTT-TTCNTT 09/10/2019 V/v khắc phục, xử lý một số tài khoản trên hệ thống của các đơn vị bị lộ lọt
7 900/STTTT-CNTT 08/10/2019 V/v thay đổi IP tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
8 897/STTTT-CNTT 08/10/2019 V/v góp ý Đề cương nhiệm vụ thuê tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện tại bệnh viên đa khoa TP Hà Tĩnh và TX Kỳ Anh
9 890/STTTT-CNTT 07/10/2019 V/v thay đổi IP tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
10 886/STTTT-CNTT 07/10/2019 V/v phối hợp tham mưu chủ trương xây dựng phần mềm đấu giá trực tuyến
11 885/STTTT-BCVT 04/10/2019 V/v cho ý kiến về việc xây dựng Quy chế thực hiện Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 2010/2017 trên địa bàn tỉnh
12 883/STTTT-CNTT 04/10/2019 V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm các Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC
13 110/QĐ-STTTT 04/10/2019 Quyết định về việc thanh tra quản lý thông tin thuê bao trả trước đối với các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh
14 100/BC-STTTT 04/10/2019 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
15 876/STTTT-CNTT 03/10/2019 V/v thay đổi IP tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
16 872/STTTT-BCVT 03/10/2019 V/v chấp thuận vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS mạng Mobifone (đợt 2)
17 871/STTTT-CNTT 02/10/2019 V/v thay đổi IP tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
18 99/BC-STTTT 30/09/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, Quý III/2019
19 98/BC-STTTT 30/09/2019 Báo cáo Kết quả rà soát về mức độ cập nhật minh bạch thông tin trên Cổng/Trang TTĐT của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện 9 tháng năm 2019
20 865/STTTT-CNTT 27/09/2019 V/v Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
21 856/STTTT-BCVT 25/09/2019 V/v đề nghị thực hiện đúng các quy định trong việc phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn
22 108/QĐ-STTTT 25/09/2019 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
23 30/STTTT-TĐ 24/09/2019 Thông báo Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Mua sắm trang thiết bị; nâng cấp Cổng thông tin điện tử của huyện; hiệu chỉnh và triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện; hiệu chỉnh và triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa bàn huyện
24 840/STTTT-TTCNTT 23/09/2019 V/v thay đổi IP tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
25 835/STTTT-CNTT 20/09/2019 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức (lần 2)
26 834/GM-STTTT 20/09/2019 Tham dự họp thẩm định đề cương, dự toán chi tiết “Xây dựng Hệ thống CSDL Thông tin KTXH tỉnh Hà Tĩnh năm 2019”
27 830/STTTT-CNTT 18/09/2019 V/v góp ý về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
28 90/BC-STTTT 17/09/2019 BÁO CÁO Kết quả rà soát, đôn đốc công tác phòng, chống “tham nhũng vặt”
29 89/BC-STTTT 17/09/2019 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III
30 827/STTTT-CNTT 17/09/2019 V/v tăng cường chỉ đạo, tổ chức ứng dụng CNTT trong CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử các cấp
  2 3 4 5 6 7 8
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH