Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 665/STTTT-TTra 01/06/2022 V/v đề nghị kiểm tra, rà soát các cơ sở phát hành, cơ sở in, photocopy trước các Kỳ thi.
2 661/STTTT-TTBCXB 01/06/2022 Về việc tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng
3 Số 44/KH-STTTT 24/05/2022 Thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
4 64/QĐ-STTTT 23/05/2022 Về việc kiểm tra hoạt động các Trang thông tin điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 58/QĐ-STTTT 09/05/2022 Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
6 38/QĐ-STTTT 04/04/2022 Về việc kiện toàn Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí, mạng xã hội
7 24/KH-STTTT 08/03/2022 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
8 23/KH-STTTT 08/03/2022 Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022
9 27/QĐ-STTTT 07/03/2022 Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2022
10 199/STTTT-CNTT 03/03/2022 V/v phối hợp triển khai một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
11 24/QĐ-STTTT 02/03/2022 Về việc kiểm tra các cơ quan, tổ chức sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
12 1615/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
13 1613/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 Vv đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021
14 1619/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 V/v đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021 (địa phương)
15 1617/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ cam và các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh
16 157/QĐ-STTTT 03/12/2021 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
17 158/QĐ-STTTT 03/12/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022
18 224/BC-STTTT 03/12/2021 Kết quả tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021”
19 1596/KH-STTTT 26/11/2021 Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
20 1592/STTTT-TTBCXB 25/11/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và CDNN, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành TTTT
21 210/BC-STTTT 23/11/2021 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; nhu cầu năm 2022
22 1579/STTTT-TTBCXB 22/11/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
23 213/BC-STTTT 21/11/2021 Kết quả tuyên truyền thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24 1571/KH-STTTT 19/11/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ cam và các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2021
25 1572/STTTT-TTBCXB 19/11/2021 Về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí
26 1563/STTTT-TTBCXB 18/11/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và CDNN chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số ngừoi làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Thông tin và Truyền thông
27 1545/STTTT-BCVT 17/11/2021 V/v góp ý Quy hoạch chi tiết Trụ sở và Trung tâm mục vụ Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tại xã Thạch Trung và xã Thạch Hạ
28 1547/STTTT-CNTT 17/11/2021 V/v triển khai tích hợp hệ thống Camera giám sát vào Hệ thống Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC Hà Tĩnh)
29 152/QĐ-STTTT 17/11/2021 Về việc thanh tra hoạt động Bưu chính - Chuyển phát trên địa bàn tỉnh năm 2021
30 200/BC-STTTT 17/11/2021 Kết quả tuyên truyền kết quả thực hiện chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững năm 2021
  2 3 4 5 6 7 8
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH