Công bố Thủ tục hành chính
Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03-02-2023
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành; 02 TTHC lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử; 04 TTHC bị bãi bỏ (02 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 02 thủ tục hành chính cấp huyện) lĩnh vực Xuất bản,...
Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Bưu chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Bưu chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh

25-06-2022
Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Bưu chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH