Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng; Trò chơi điện tử G1
Danh sách các điểm Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Danh sách các điểm Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

03-02-2020
Danh sách các điểm Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4

03-10-2019
Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

03-10-2019
Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

09-07-2019
Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH