Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 38/QĐ-STTTT 04/04/2022 Về việc kiện toàn Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí, mạng xã hội
2 24/KH-STTTT 08/03/2022 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
3 23/KH-STTTT 08/03/2022 Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022
4 27/QĐ-STTTT 07/03/2022 Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2022
5 199/STTTT-CNTT 03/03/2022 V/v phối hợp triển khai một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
6 24/QĐ-STTTT 02/03/2022 Về việc kiểm tra các cơ quan, tổ chức sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7 1615/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
8 1613/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 Vv đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021
9 1619/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 V/v đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021 (địa phương)
10 1617/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ cam và các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh
11 157/QĐ-STTTT 03/12/2021 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
12 158/QĐ-STTTT 03/12/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022
13 224/BC-STTTT 03/12/2021 Kết quả tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021”
14 1596/KH-STTTT 26/11/2021 Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
15 1592/STTTT-TTBCXB 25/11/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và CDNN, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành TTTT
16 210/BC-STTTT 23/11/2021 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; nhu cầu năm 2022
17 1579/STTTT-TTBCXB 22/11/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
18 213/BC-STTTT 21/11/2021 Kết quả tuyên truyền thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19 1571/KH-STTTT 19/11/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ cam và các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2021
20 1572/STTTT-TTBCXB 19/11/2021 Về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí
21 1563/STTTT-TTBCXB 18/11/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và CDNN chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số ngừoi làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Thông tin và Truyền thông
22 1545/STTTT-BCVT 17/11/2021 V/v góp ý Quy hoạch chi tiết Trụ sở và Trung tâm mục vụ Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tại xã Thạch Trung và xã Thạch Hạ
23 1547/STTTT-CNTT 17/11/2021 V/v triển khai tích hợp hệ thống Camera giám sát vào Hệ thống Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC Hà Tĩnh)
24 152/QĐ-STTTT 17/11/2021 Về việc thanh tra hoạt động Bưu chính - Chuyển phát trên địa bàn tỉnh năm 2021
25 200/BC-STTTT 17/11/2021 Kết quả tuyên truyền kết quả thực hiện chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững năm 2021
26 198/BC-STTTT 17/11/2021 Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)
27 1498/STTTT-TTBCXB 11/11/2021 V/v gửi tác phẩm tham dự thi Giải Báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”
28 1506/STTTT-BCVT 10/11/2021 V/v hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung về thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn
29 1505/STTTT-BCVT 10/11/2021 V/v đề nghị hướng dẫn triển khai Dịch vụ SMS Brandname để nhắn tin cảnh báo thiên tai trong các trường hợp khẩn cấp trên địa bàn Hà Tĩnh
30 1499/STTTT-TTBCXB 09/11/2021 V/v tăng cường tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021
  3 4 5 6 7 8 9
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH