Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 129/QĐ-STTTT 16/11/2022 Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022
2 200/BC-STTTT 04/11/2022 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thống kê công chức thanh tra năm 2022
3 195/BC-STTTT 28/10/2022 Kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của KTNN năm 2021
4 56/KH-STTTT 25/10/2022 Tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
5 188/BC-STTTT 14/10/2022 Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
6 1280/STTTT-Ttr 28/09/2022 V/v báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2022
7 1228/STTTT-Ttr 20/09/2022 V/v tham mưu đề xuất nội dung đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
8 31/TTr-STTTT 16/09/2022 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số
9 169/BC-STTTT 16/09/2022 Kết quả công tác Thanh tra 09 tháng đầu năm 2022
10 1218/STTTT-CNTT 16/09/2022 V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”
11 1216/STTTT-BCVT 16/09/2022 V/v góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh
12 165/BC-STTTT 15/09/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
13 164/BC-STTTT 15/09/2022 Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số Quý III năm 2022
14 1200/STTTT-VP 14/09/2022 V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 11/2022/TT-BTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
15 1197/STTTT-BCVT 14/09/2022 V/v phối hợp chuẩn bị khai trương trạm BTS Đồn Biên phòng Hương Quang
16 1198/STTTT-CNTT 14/09/2022 V/v báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh (tháng 9/2022)
17 1182/STTTT-BCVT 13/09/2022 V/v thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công theo đề xuất của UBND huyện Thạch Hà
18 1172/STTTT-CNTT 12/09/2022 V/v đề nghị rà soát, cung cấp thông tin khảo sát các CSDL phục vụ xây dựng Cổng dữ liệu dùng chung của tỉnh
19 1162/STTTT-CNTT 08/09/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
20 1160/STTTT-CNTT 08/09/2022 V/v tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo UBND cấp xã
21 1157/STTTT-CNTT 08/09/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
22 23/TB-STTTT 06/09/2022 Kết luận của Ban Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022
23 1145/STTTT-CNTT 06/09/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
24 1138/STTTT-BCVT 05/09/2022 V/v đề xuất nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
25 1132/STTTT-TTCNTT 31/08/2022 Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
26 1134/STTTT-Ttr 31/08/2022 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.
27 1125/STTTT-BCVT 30/08/2022 V/v kiểm tra đảm bảo TTLL trong PCLB&TKCN tại các điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2022
28 1108/STTTT-CNTT 27/08/2022 V/v cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra Đề án 06
29 1105/STTTT-CNTT 26/08/2022 V/v báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, khung kế hoạch CCHC năm 2022 lĩnh vực TTTT
30 1106/STTTT-CNTT 26/08/2022 V/v đề nghị tổng hợp danh sách, xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH