Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1545/STTTT-BCVT 17/11/2021 V/v góp ý Quy hoạch chi tiết Trụ sở và Trung tâm mục vụ Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tại xã Thạch Trung và xã Thạch Hạ
2 1506/STTTT-BCVT 10/11/2021 V/v hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung về thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn
3 1505/STTTT-BCVT 10/11/2021 V/v đề nghị hướng dẫn triển khai Dịch vụ SMS Brandname để nhắn tin cảnh báo thiên tai trong các trường hợp khẩn cấp trên địa bàn Hà Tĩnh
4 1491/STTTT-BCVT 08/11/2021 V/v thông tin về kết nối cơ sở dữ liệu, giám sát đến cấp xã qua mạng TSLCD
5 1448/STTTT-BCVT 29/10/2021 V/v góp ý dự thảo cơ chế, chính sách tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
6 173/BC-STTTT 21/10/2021 Báo cáo Tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
7 1386/STTTT-BCVT 19/10/2021 V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Viễn thông
8 1360/STTTT-BCVT 14/10/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo
9 1359/STTTT-BCVT 14/10/2021 V/v ý kiến thẩm định Đề án xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
10 1299/STTTT-BCVT 04/10/2021 V/v góp ý đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại xã Thạch Trung và Thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
11 1234/STTTT-BCVT 22/09/2021 Về việc triển khai các nội dung hỗ trợ dạy và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh
12 1220/STTTT-KSTT 20/09/2021 V/v rà soát, đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
13 1205/STTTT-BCVT 17/09/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
14 147/BC-STTTT 15/09/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 3 năm 2021
15 1190/STTTT-BCVT 15/09/2021 V/v triển khai thông tin liên lạc tại các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
16 1178/STTTT-BCVT 13/09/2021 V/v góp ý Dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Thủ tướng; Chỉ thị của Bộ GDĐT
17 1171/STTTT-BCVT 13/09/2021 V/v ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn thị trấn Xuân An
18 1149/STTTT-BCVT 09/09/2021 V/v đề nghị triển khai phần mềm họp trực tuyến cho cấp xã phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
19 1093/STTTT-BCVT 27/08/2021 V/v góp ý hoàn thiện Dự thảo Nâng cao tỷ lệ trả kết giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích
20 1077/STTTT-BCVT 24/08/2021 V/v hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ra/vào các điểm phong toả, khu vực cách ly xã hội
21 1074/STTTT-BCVT 24/08/2021 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
22 1047/STTTT-BCVT 19/08/2021 V/v xin ý kiến triển khai hợp đồng tin nhắn cảnh báo thiên tai
23 1010/KH-STTTT 13/08/2021 Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021
24 852/STTTT-BCVT 20/07/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh
25 765/STTTT-CNTT 30/06/2021 V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”
26 77/BC-STTTT 16/06/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 2
27 986/STTTT-KSTT 11/06/2021 V/v rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất
28 590/STTTT-BCVT 27/05/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Lần 2)
29 578/KH-STTTTT 25/05/2021 Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021
30 462/STTTT-BCVT 27/04/2021 V/v rà soát công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, sử dụng hoặc có nguy cơ sụp đổ
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH