Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 857/STTTT-Ttra 01/06/2023 Về việc đề nghị kiểm soát, nghiêm cấm sao chụp, in ấn sai quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trước các Kỳ thi tuyển sinh năm 2023
2 717/STTTT-Ttr 09/05/2023 Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
3 54/BC-STTTT 05/04/2023 Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng
4 32/QĐ-STTTT 27/03/2023 Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2023
5 46/BC-STTTT 24/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa
6 41/BC-STTTT 16/03/2023 Kết quả công tác Thanh tra Quý I năm 2023
7 39/BC-STTTT 16/03/2023 Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023
8 31/KH-STTTT 10/03/2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
9 30/KH-STTTT 10/03/2023 Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023
10 29/KH-STTTT 10/03/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
11 28/KH-STTTT 09/03/2023 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023
12 302/STTTT-Ttra 07/03/2023 Về việc báo cáo kết quả xử lý trang TTĐT devfest.vn theo văn bản đề nghị của Cục PTTH&TTĐT
13 22/KH-STTTT 24/02/2023 Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2023
14 206/STTTT-Ttr 17/02/2023 Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
15 18/BC-STTTT 13/02/2023 Tổng kết thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cƣ trú của ngƣời nƣớc ngoài tại Việt Nam
16 10/QĐ-STTTT 02/02/2023 Quyết định về việc kiểm tra các cơ quan, tổ chức có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17 05/STTTT-Ttr 04/01/2023 Về việc rà soát, lập danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trong năm 2022
18 129/QĐ-STTTT 16/11/2022 Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022
19 200/BC-STTTT 04/11/2022 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thống kê công chức thanh tra năm 2022
20 195/BC-STTTT 28/10/2022 Kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của KTNN năm 2021
21 56/KH-STTTT 25/10/2022 Tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
22 188/BC-STTTT 14/10/2022 Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
23 1280/STTTT-Ttr 28/09/2022 V/v báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2022
24 1228/STTTT-Ttr 20/09/2022 V/v tham mưu đề xuất nội dung đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
25 31/TTr-STTTT 16/09/2022 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số
26 169/BC-STTTT 16/09/2022 Kết quả công tác Thanh tra 09 tháng đầu năm 2022
27 1218/STTTT-CNTT 16/09/2022 V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”
28 1216/STTTT-BCVT 16/09/2022 V/v góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh
29 165/BC-STTTT 15/09/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
30 164/BC-STTTT 15/09/2022 Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số Quý III năm 2022
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH