Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 329/STTTT-TTr 24/03/2020 Đề nghị xử lý Trang Thông tin điện tử đưa tin sai sự thật về Covid-19 tại Hà Tĩnh
2 324/STTTT-TTr 24/03/2020 Đề nghị xử lý Báo điện tử đưa tin sai sự thật về Covid-19 tại Hà Tĩnh
3 02/BC-TPC 24/03/2020 Báo cáo Kết quả rà soát các quy chế nội bộ Sở và đề xuất sửa đổi, bổ sung năm 2020
4 27/QĐ-STTTT 16/03/2020 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
5 267/KH-STTTT 12/03/2020 Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020
6 1/BC-ĐKT 11/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
7 01/BC-ĐKT 11/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
8 211/STTTT-TTr 02/03/2020 Đề nghị xử lý Trang TTĐT đưa hình ảnh làm ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh.
9 19/QĐ-STTTT 19/02/2020 Quyết định kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 121/STTTT-TTra 12/02/2020 Công văn đề nghị phản hồi kết quả phối hợp, hỗ trợ xử lý các Trang TTĐT vi phạm
11 117/KH-STTTT 10/02/2020 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
12 116/STTTT-TTra 10/02/2020 Báo cáo thống kê năm 2019 chính thức theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
13 98/KH-STTTT 05/02/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
14 91/KH-STTTT 04/02/2020 Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
15 66/STTTT-TTra 20/01/2020 Công văn báo cáo xử lý báo chí theo chỉ đạo của Tỉnh ủy
16 52/STTTT-TTra 16/01/2020 Công văn xử lý việc đưa thông tin sai sự thật trên Fanpage “Người Kỳ Anh”
17 50/STTTT-TTra 16/01/2020 Công văn đề nghị xử lý trang Thông tin điện tử vi phạm
18 02/KH-TTra 31/12/2019 Kế hoạch chi tiết công tác Thanh tra Sở năm 2020
19 126/BC-STTTT 18/12/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018
20 125/BC-STTTT 18/12/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
21 133/BC-STTTT 29/11/2019 Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019
22 1089/STTTT-TTra 29/11/2019 Báo cáo tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019
23 1085/STTTT-CNTT 28/11/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”
24 68/TTr-STTTT 22/11/2019 Về việc đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết âng cấp Cổng thông tin Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí và hội viên
25 129/BC-STTTT 22/11/2019 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính năm 2019
26 1066/STTTT-TTra 22/11/2019 Công văn đề xuất phương án, hình thức triển khai Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”
27 1067/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v cử cán bộ tham gia tập huấn và tiếp nhận ứng dụng phần mềm CSDL thông tin KTXH tỉnh Hà Tĩnh
28 1062/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v ý kiến thẩm định thiết kế sơ bộ Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh”
29 1061/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v chấm điểm, đánh giá việc thực hiện các lĩnh vực CCHC năm 2019
30 127/BC-STTTT 20/11/2019 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH