Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 765/STTTT-CNTT 30/06/2021 V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”
2 300/STTTTT-BCVT 23/03/2021 V/v đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình viễn thông cấp bách, đảm bảo thông tin liên lạc tại Dốc Miếu - Hồ Kẻ Gỗ
3 289/STTTT-BCVT 23/03/2021 V/v báo cáo tình hình hoạt động trạm thu phát sóng di động (BTS) trên tài sản công
4 240/STTTT-TTr 08/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
5 220/KH-STTTT 03/03/2021 Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
6 219/KH-STTTT 03/03/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
7 206/STTTT-TTr 01/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
8 179/STTTT-TTr 23/02/2021 V/v góp ý dự thảo Luật thanh tra sửa đổi
9 166/STTTT-BCVT 19/02/2021 báo cáo phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để xây dựng kế hoạch dùng chung hạ tầng trên địa bàn
10 110/STTTT-TTr 28/01/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh
11 95/STTTT-TTr 26/01/2021 V/v góp ý Danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành trong năm 2020
12 84/STTTT-BCVT 22/01/2021 đề xuất khu vực phát triển hạ tầng viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc
13 75/STTTT-BCVT 20/01/2021 V/v đề nghị giới thiệu vị trí đất phù hợp để phát triển hạ tầng viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc tại Dốc Miếu - Hồ Kẻ Gỗ
14 68/STTTT-CNTT 19/01/2021 V/v đề nghị thẩm định dự toán và tham mưu bố trí kinh phí xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0
15 56/STTTT-CNTT 15/01/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT
16 55/STTTT-CNTT 15/01/2021 V/v cho ý kiến về nội dung triển khai đô thị thông minh
17 51/STTTT-CNTT 14/01/2021 V/v đề xuất nội dung triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
18 28/STTTT-CNTT 08/01/2021 V/v đề xuất nội dung báo cáo định kỳ và tiêu chí thực hiện CCHC năm 2021 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
19 13/STTTT-CNTT 06/01/2021 V/v giao nhiệm vụ cho Hội Tin học tỉnh Hà Tĩnh
20 11/STTTT-CNTT 06/01/2021 V/v đề xuất danh mục DVC TT mức độ 3, mức độ 4 năm 2021 và các nội dung cần khắc phục, bổ sung, nâng cấp trên Cổng DVC của tỉnh
21 12/STTTT-CNTT 06/01/2021 V/v cung cấp thông tin theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
22 3/QĐ-STTTT 05/01/2021 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”
23 02/BC -TPC 07/12/2020 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện công tác pháp chế năm 2020
24 1386/GM-STTTT 03/12/2020 V/v Thống nhất đề xuất của UBND thị xã Kỳ Anh về quy hoạch các vị trí của Viễn thông Hà Tĩnh
25 01/BC-TKSTTHC 01/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
26 183/BC-STTTT 25/11/2020 V/v Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020
27 1352/STTTT-TTr 25/11/2020 V/v lấy ý kiến công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành
28 160/BC-STTTT 05/11/2020 V/v Báo cáo công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành TT&TT năm 2020
29 1261/STTTT-TTr 05/11/2020 V/v báo cáo thống kê công tác tư pháp năm 2020 theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
30 1222/STTTT-BCVT 07/10/2020 V/v Thống nhất việc quản lý, vận hành Hệ thống máy phát truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Kỳ Anh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH