Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 121/STTTT-TTra 12/02/2020 Công văn đề nghị phản hồi kết quả phối hợp, hỗ trợ xử lý các Trang TTĐT vi phạm
2 117/KH-STTTT 10/02/2020 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
3 116/STTTT-TTra 10/02/2020 Báo cáo thống kê năm 2019 chính thức theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
4 98/KH-STTTT 05/02/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
5 91/KH-STTTT 04/02/2020 Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
6 66/STTTT-TTra 20/01/2020 Công văn báo cáo xử lý báo chí theo chỉ đạo của Tỉnh ủy
7 52/STTTT-TTra 16/01/2020 Công văn xử lý việc đưa thông tin sai sự thật trên Fanpage “Người Kỳ Anh”
8 50/STTTT-TTra 16/01/2020 Công văn đề nghị xử lý trang Thông tin điện tử vi phạm
9 02/KH-TTra 31/12/2019 Kế hoạch chi tiết công tác Thanh tra Sở năm 2020
10 126/BC-STTTT 18/12/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018
11 125/BC-STTTT 18/12/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
12 133/BC-STTTT 29/11/2019 Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019
13 1089/STTTT-TTra 29/11/2019 Báo cáo tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019
14 1085/STTTT-CNTT 28/11/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”
15 68/TTr-STTTT 22/11/2019 Về việc đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết âng cấp Cổng thông tin Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí và hội viên
16 129/BC-STTTT 22/11/2019 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính năm 2019
17 1066/STTTT-TTra 22/11/2019 Công văn đề xuất phương án, hình thức triển khai Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”
18 1067/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v cử cán bộ tham gia tập huấn và tiếp nhận ứng dụng phần mềm CSDL thông tin KTXH tỉnh Hà Tĩnh
19 1062/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v ý kiến thẩm định thiết kế sơ bộ Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh”
20 1061/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v chấm điểm, đánh giá việc thực hiện các lĩnh vực CCHC năm 2019
21 127/BC-STTTT 20/11/2019 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
22 1056/STTTT-CNTT 19/11/2019 V/v thay đổi IP tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
23 1053/STTTT-CNTT 18/11/2019 V/v góp ý Hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh
24 1049/STTTT-BCVT 18/11/2019 V/v hiệp y thành tích tập thể đề nghị tặng cờ thi đua
25 120/BC-STTTT 14/11/2019 Báo cáo công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
26 1041/STTTT-CNTT 14/11/2019 V/v phối hợp và cử cán bộ cùng tham gia viết dự án nghiên cứu khoa học
27 1038/STTTT-BCVT 14/11/2019 V/v đề nghị ban hành văn bản QPPL
28 1037/STTTT-CNTT 13/11/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành”
29 1035/STTTT-CNTT 13/11/2019 V/v hoàn chỉnh một số nội dung trong Đề cương và dự toán chi tiết
30 1033/STTTT-CNTT 12/11/2019 V/v đề nghị ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH