Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 966/STTTT-TTr 20/08/2020 V/v đề nghị cung cấp thông tin các fanpage giả mạo các cơ quan, đơn vị
2 85/BC-STTTT 17/06/2020 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 2 năm 2020
3 84/BC-STTTT 15/06/2020 Kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2020
4 682/STTTT-CNTT 15/06/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn xác định chi phí kiểm thử phần mềm nội bộ
5 681/STTTT-CNTT 15/06/2020 V/v đề nghị hoàn thiện hồ sơ Dự án: Cải tạo, nâng cấp Hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN), Camera giám sát - Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà
6 680/STTTT-CNTT 15/06/2020 V/v đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cải tạo nâng cấp “Hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN) - Bệnh viện Y Học cổ truyền Hà Tĩnh”
7 670/STTTT-CNTT 12/06/2020 V/v ý kiến về sử dụng kinh phí cấp tài khoản cho giáo viên bồi dưỡng qua mạng
8 663/STTTT-CNTT 10/06/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
9 657/STTTT-CNTT 10/06/2020 V/v góp ý định mức kinh tế - kỹ thuật, dự toán nội dung thông tin truyền thông về phát triển ngành nghề nông thôn
10 17/TB-STTTT 10/06/2020 Kết quả thẩm định thiết kế chi tiết Dự án Xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ Cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện
11 648/STTTT-CNTT 09/06/2020 V/v đề nghị ban hành Giấy mời họp nghe báo cáo về giải pháp đấu giá trực tuyến
12 64/STTTT-TTr 09/06/2020 Báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
13 639/STTTT-CNTT 08/06/2020 V/v cung cấp thông tin văn bản quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử
14 637/STTTT-CNTT 05/06/2020 V/v báo cáo kết quả xây dựng CQĐT 6 tháng đầu năm 2020
15 623/STTTT-CNTT 02/06/2020 V/v góp ý Dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
16 607/STTTT-CNTT 28/05/2020 V/v góp ý Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống Hội nghị trực tuyến
17 601/STTTT-CNTT 27/05/2020 V/v tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”
18 69/BC-STTTT 25/05/2020 Kết quả 05 năm triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
19 592/STTTT-CNTT 25/05/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2021 - 2025”
20 586/STTTT-CNTT 21/05/2020 V/v cung cấp thông tin triển khai thanh toán trực tuyến cho DVCTT tại tỉnh Hà Tĩnh
21 577/STTTT-CNTT 20/05/2020 V/v ý kiến về phương án tổ chức thuê phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS)
22 15/TB-STTTT 19/05/2020 Kết quả thẩm định thiết kế chi tiết Dự án Xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ Cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện
23 62/BC-STTTT 15/05/2020 Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng Trang thông tin điện tử và nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩn
24 562/STTTT-BCVT 15/05/2020 V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua huyện Đức Thọ
25 548/STTTT-CNTT 14/05/2020 V/v báo cáo định kỳ kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh Hà Tĩnh
26 532/STTTT-CNTT 07/05/2020 V/v ý kiến chủ trương nâng cấp hạ tầng công nghệ và nền tảng hệ thống, giao diện Báo Hà Tĩnh điện tử; bảo dưỡng, sửa chữa khuôn viên, trụ sở làm việc
27 530/STTTT-CNTT 06/05/2020 V/v xin ý kiến dự thảo Đề cương Nghị quyết về phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030
28 519/STTTT-CNTT 04/05/2020 V/v báo cáo rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù cấp huyện, cấp xã
29 52/BC-STTTT 28/04/2020 Đánh giá, tổng kết thi hành luật giao dịch điện tử đến năm 2020
30 495/STTTT-CNTT 27/04/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn các yêu cầu chức năng của hệ thống trong triển khai thí điểm dịch vụ ĐTTM
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH