Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 132/BC-BCĐCĐS 12/07/2022 Báo cáo về tình hình triển khai chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2022
2 886/STTTT-BCVT 11/07/2022 V/v tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
3 884/STTTT-CNTT 11/07/2022 V/v báo cáo, tham mưu nội dung Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 882/STTTT-CNTT 11/07/2022 V/v cho ý kiến về điều kiện thẩm định của Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT “Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh”
5 881/STTTT-CNTT 11/07/2022 V/v cung cấp số liệu phục vụ để đánh giá mức độ phát triển của Kinh tế số
6 883/STTTT-TTBCXB 11/07/2022 Về việc tiếp sóng Đài PT-TH tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
7 131/BC-STTTT 07/07/2022 BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
8 867/STTTT-CNTT 06/07/2022 V/v đề nghị ban hành Văn bản công bố và triển khai sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022
9 866/STTTT-CNTT 06/07/2022 V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ để đánh giá mức độ phát triển của Kinh tế số
10 864/STTTT-CNTT 06/07/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn
11 863/STTTT-BCVT 06/07/2022 V/v chấp thuận vị trí dự kiến xây dựng hạ tầng để phát triển trạm BTS của Viettel Hà Tĩnh (lần 2)
12 862/STTTT-BCVT 06/07/2022 V/v chấp thuận vị trí dự kiến xây dựng hạ tầng để phát triển trạm BTS Mobifone
13 853/STTTT-TTBCXB 05/07/2022 Về việc tuyên truyền chấp hành qui định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
14 852/STTTT-TTBCXB 05/07/2022 Về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
15 50/KH-STTTT 05/07/2022 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chính hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
16 130/BC-STTTT 05/07/2022 Một số nội dung về công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17 850/STTTT-CNTT 04/07/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
18 49/KH-STTTT 01/07/2022 Tổ chức tập huấn cho cán bộ đầu mối làm công tác tham mưu về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
19 126/BC-STTTT 01/07/2022 BÁO CÁO Hoạt động báo chí, tuyên truyền 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
20 833/STTTT-TTCNTT 30/06/2022 Về việc rà soát, ngăn chặn nguy cơ tấn công APT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21 829/STTTT-TTBCXB 29/06/2022 Về việc truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
22 827/STTTT-CNTT 29/06/2022 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững Việt Nam - Phiên bản 1.0
23 821/STTTT-CNTT 28/06/2022 V/v một số nội dung khắc phục các tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), SIPAS lĩnh vực TTTT
24 121/BC-STTTT 28/06/2022 Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
25 809/STTTT-CNTT 24/06/2022 V/v cho ý kiến về Đề cương nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND Thành phố Hà Tĩnh
26 806/STTTT-CNTT 24/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
27 802/STTTT-CNTT 23/06/2022 V/v báo cáo giải trình một số nội dung về danh mục CSDL dùng chung của tỉnh
28 79/QĐ-STTTT 23/06/2022 Về việc kiểm tra hoạt động đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
29 798/STTTT-CNTT 22/06/2022 V/v đề nghị góp ý dự thảo Văn bản của UBND tỉnh về triển khai sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022
30 786/STTTT-TPC 20/06/2022 V/v rà soát khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH