Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 116/BC-STTTT 08/11/2019 BÁO CÁO Công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 ( từ 01/1/2019 đến 31/10/2019)
2 1016/KH-STTTT 08/11/2019 Triển khai rà quét lỗ hổng bảo mật Cổng, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
3 1011/GM-STTTT 08/11/2019 Khảo sát, đánh giá và họp thống nhất nội dung về trang cấp, nâng cấp một số thiết bị CNTT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
4 1008/STTTT-CNTT 08/11/2019 V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên trình duyệt Chrome
5 1009/STTTT-BCVT 07/11/2019 V/v cử thành viên tham dự Hội nghị tập huấn Tuyên thông và giảm nghèo về thông tin
6 115/BC-STTTT 06/11/2019 Báo cáo cơ kết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
7 1003/STTTT-CNTT 05/11/2019 V/v xin ý kiến góp ý Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
8 111/BC-STTTT 01/11/2019 Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
9 986/STTTT-CNTT 31/10/2019 V/v rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích
10 992/STTTT-TTra 30/10/2019 V/v kiểm tra thu hồi sách vi phạm. Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Kính gửi:
11 984/STTTT-CNTT 30/10/2019 V/v đề nghị ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
12 61/TTr-STTTT 30/10/2019 Đề nghị ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020
13 109/BC-STTTT 30/10/2019 Kết quả nghiên cứu, đánh giá phần mềm Giải pháp số hóa và Quản lý dữ liệu số EDM của công ty TNHH phát triển Hương Việt (Electrolic Document Management)
14 974/STTTT-CNTT 29/10/2019 V/v hoàn chỉnh một số nội dung trong thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở)
15 108/BC-STTTT 29/10/2019 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
16 968 /STTTT-TTra 28/10/2019 Góp ý
17 959/STTTT-BCVT 25/10/2019 V/v đề nghị thẩm định việc ban hành văn bản QPPL
18 957/STTTT-CNTT 25/10/2019 V/v thẩm định phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ
19 955/STTTT-CNTT 25/10/2019 V/v góp ý dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 73/2019/NĐ-CP
20 949/STTTT-BCVT 24/10/2019 V/v chấp thuận vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS mạng Mobifone (đợt 3)
21 32/STTTT-TĐ 24/10/2019 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Mua sắm trang thiết bị, xây dựng module Cổng điều hành nội bộ, nhân rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã
22 946/STTTT-CNTT 23/10/2019 Họp nghe giới thiệu, đánh giá mô hình Giải pháp số hóa và Quản lý dữ liệu số EDM (Electrolic Document Management)
23 945/STTTT-TTCNTT 22/10/2019 V/v thay đổi IP tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
24 942/STTTT-CNTT 22/10/2019 V/v thống kê chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019
25 939/GM-STTTT 18/10/2019 Họp thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp Cổng thông tin Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí và hội viên
26 937/KH-STTTT 18/10/2019 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
27 934/STTTT-CNTT 17/10/2019 V/v Góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
28 933/STTTT-BCVT 17/10/2019 V/v hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông tại các khu vực không có sóng di động hoặc chất lượng Internet di động kém
29 932/STTTT-BCVT 17/10/2019 V/v báo cáo cập nhật kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII
30 931/STTTT-CNTT 17/10/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH