Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 44/QĐ-STTTT 10/04/2024 Ban hành Nội quy Tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông
2 23/KH-STTTT 20/03/2024 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
3 13/KH-STTTT 28/02/2024 Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024
4 11/KH-STTTT 21/02/2024 Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
5 57/KH-STTTT 06/10/2023 Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
6 54/KH-STTTT 25/09/2023 Tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
7 192/BC-STTTT 22/09/2023 Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2023-2030
8 94/BC-STTTT 08/06/2023 Kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
9 857/STTTT-Ttra 01/06/2023 Về việc đề nghị kiểm soát, nghiêm cấm sao chụp, in ấn sai quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trước các Kỳ thi tuyển sinh năm 2023
10 717/STTTT-Ttr 09/05/2023 Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
11 54/BC-STTTT 05/04/2023 Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng
12 32/QĐ-STTTT 27/03/2023 Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2023
13 46/BC-STTTT 24/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa
14 41/BC-STTTT 16/03/2023 Kết quả công tác Thanh tra Quý I năm 2023
15 39/BC-STTTT 16/03/2023 Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023
16 31/KH-STTTT 10/03/2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
17 30/KH-STTTT 10/03/2023 Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023
18 29/KH-STTTT 10/03/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
19 28/KH-STTTT 09/03/2023 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023
20 302/STTTT-Ttra 07/03/2023 Về việc báo cáo kết quả xử lý trang TTĐT devfest.vn theo văn bản đề nghị của Cục PTTH&TTĐT
21 22/KH-STTTT 24/02/2023 Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2023
22 206/STTTT-Ttr 17/02/2023 Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
23 18/BC-STTTT 13/02/2023 Tổng kết thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cƣ trú của ngƣời nƣớc ngoài tại Việt Nam
24 10/QĐ-STTTT 02/02/2023 Quyết định về việc kiểm tra các cơ quan, tổ chức có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
25 05/STTTT-Ttr 04/01/2023 Về việc rà soát, lập danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trong năm 2022
26 129/QĐ-STTTT 16/11/2022 Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022
27 200/BC-STTTT 04/11/2022 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thống kê công chức thanh tra năm 2022
28 195/BC-STTTT 28/10/2022 Kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của KTNN năm 2021
29 56/KH-STTTT 25/10/2022 Tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
30 188/BC-STTTT 14/10/2022 Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
  1 2 3 4
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH