Ngày đăng: 26-06-2019
Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
69.227 HS 6.704 HS 91,75 TB/100 dân 8,3 TB/100 dân
69.227 HS 6.704 HS 91,75 TB
/100 dân
8,3 TB
/100 dân
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH