Trang chủ Tin quản lý điều hành

Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Đăng ngày 08-09-2022 09:36
932 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH