THÔNG TIN LIÊN HỆ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 66 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tĩnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3856613
Fax: 0239 3850288

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha