Trang chủ Thông báo - Mời họp

Tham dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 30-11-2022 07:14
259 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 5760/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (có văn bản kèm theo), Sở Thông tin và Truyền thông mời các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Tĩnh như sau:

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH