Trang chủ Giới thiệu Văn bản

Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

Đăng ngày 14-10-2019 07:24
600 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 10/10/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 1671/QĐ-BTTTT về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH