Trang chủ Thông báo - Mời họp

Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực

Đăng ngày 23-11-2022 10:52
212 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Công điện số 1542/CĐ-VPCP ngày 21/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực, Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh như sau:

Phan Anh Tú
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH