Trang chủ Thông báo - Mời họp

Thông báo mời họp thống nhất nội dung theo đề nghị của Bưu điện tỉnh

Đăng ngày 16-03-2023 15:59
234 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 994/UBND-NC2 ngày 9/3/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu đề nghị của Bưu điện tỉnh về việc giao nhiệm vụ, hỗ trợ đào tạo cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh

Mạnh Hùng
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH