Chuyên mục Chuyển đổi số
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 4/2023)

Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 4/2023)

15-04-2023
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 4/2023): Vì sao chỉ số quản trị tăng điểm
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 4/2023)

Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 4/2023)

31-03-2023
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 4/2023): Chuyển đổi số - Hành trình tự chuyển đổi của người trẻ
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

23-03-2023
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 3/2023)

Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 3/2023)

15-03-2023
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 3/2023): Phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 3/2023)

Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 3/2023)

01-03-2023
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 3/2023): Khi các nghiệp vụ hải quan được số hóa
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 2/2023)

Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 2/2023)

19-02-2023
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 2/2023): Ứng xử thế nào với Chat GPT
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 2/2023)

Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 2/2023)

01-02-2023
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 2/2023)
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 1/2023)

Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 1/2023)

13-01-2023
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (Tháng 1/2023)
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (tháng 1/2023)

Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (tháng 1/2023)

05-01-2023
Tài liệu tuyên truyền: Chuyển đổi số trên Đài Truyền thanh cơ sở (tháng 1/2023)
Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh phát triển hạ tầng số

Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh phát triển hạ tầng số

02-12-2022
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng khẳng định, Bộ TT&TT sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện các chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh.
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH