Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 765/STTTT-CNTT 30/06/2021 V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”
2 300/STTTTT-BCVT 23/03/2021 V/v đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình viễn thông cấp bách, đảm bảo thông tin liên lạc tại Dốc Miếu - Hồ Kẻ Gỗ
3 289/STTTT-BCVT 23/03/2021 V/v báo cáo tình hình hoạt động trạm thu phát sóng di động (BTS) trên tài sản công
4 240/STTTT-TTr 08/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
5 206/STTTT-TTr 01/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
6 179/STTTT-TTr 23/02/2021 V/v góp ý dự thảo Luật thanh tra sửa đổi
7 166/STTTT-BCVT 19/02/2021 báo cáo phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để xây dựng kế hoạch dùng chung hạ tầng trên địa bàn
8 110/STTTT-TTr 28/01/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh
9 95/STTTT-TTr 26/01/2021 V/v góp ý Danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành trong năm 2020
10 84/STTTT-BCVT 22/01/2021 đề xuất khu vực phát triển hạ tầng viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc
11 75/STTTT-BCVT 20/01/2021 V/v đề nghị giới thiệu vị trí đất phù hợp để phát triển hạ tầng viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc tại Dốc Miếu - Hồ Kẻ Gỗ
12 68/STTTT-CNTT 19/01/2021 V/v đề nghị thẩm định dự toán và tham mưu bố trí kinh phí xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0
13 56/STTTT-CNTT 15/01/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT
14 55/STTTT-CNTT 15/01/2021 V/v cho ý kiến về nội dung triển khai đô thị thông minh
15 51/STTTT-CNTT 14/01/2021 V/v đề xuất nội dung triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
16 28/STTTT-CNTT 08/01/2021 V/v đề xuất nội dung báo cáo định kỳ và tiêu chí thực hiện CCHC năm 2021 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
17 13/STTTT-CNTT 06/01/2021 V/v giao nhiệm vụ cho Hội Tin học tỉnh Hà Tĩnh
18 11/STTTT-CNTT 06/01/2021 V/v đề xuất danh mục DVC TT mức độ 3, mức độ 4 năm 2021 và các nội dung cần khắc phục, bổ sung, nâng cấp trên Cổng DVC của tỉnh
19 12/STTTT-CNTT 06/01/2021 V/v cung cấp thông tin theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
20 1352/STTTT-TTr 25/11/2020 V/v lấy ý kiến công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành
21 1261/STTTT-TTr 05/11/2020 V/v báo cáo thống kê công tác tư pháp năm 2020 theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
22 966/STTTT-TTr 20/08/2020 V/v đề nghị cung cấp thông tin các fanpage giả mạo các cơ quan, đơn vị
23 682/STTTT-CNTT 15/06/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn xác định chi phí kiểm thử phần mềm nội bộ
24 681/STTTT-CNTT 15/06/2020 V/v đề nghị hoàn thiện hồ sơ Dự án: Cải tạo, nâng cấp Hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN), Camera giám sát - Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà
25 680/STTTT-CNTT 15/06/2020 V/v đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cải tạo nâng cấp “Hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN) - Bệnh viện Y Học cổ truyền Hà Tĩnh”
26 670/STTTT-CNTT 12/06/2020 V/v ý kiến về sử dụng kinh phí cấp tài khoản cho giáo viên bồi dưỡng qua mạng
27 663/STTTT-CNTT 10/06/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
28 657/STTTT-CNTT 10/06/2020 V/v góp ý định mức kinh tế - kỹ thuật, dự toán nội dung thông tin truyền thông về phát triển ngành nghề nông thôn
29 648/STTTT-CNTT 09/06/2020 V/v đề nghị ban hành Giấy mời họp nghe báo cáo về giải pháp đấu giá trực tuyến
30 64/STTTT-TTr 09/06/2020 Báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH