Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 199/STTTT-CNTT 03/03/2022 V/v phối hợp triển khai một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
2 1613/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 Vv đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021
3 1619/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 V/v đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021 (địa phương)
4 1617/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ cam và các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh
5 1579/STTTT-TTBCXB 22/11/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
6 1572/STTTT-TTBCXB 19/11/2021 Về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí
7 1563/STTTT-TTBCXB 18/11/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và CDNN chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số ngừoi làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Thông tin và Truyền thông
8 1545/STTTT-BCVT 17/11/2021 V/v góp ý Quy hoạch chi tiết Trụ sở và Trung tâm mục vụ Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tại xã Thạch Trung và xã Thạch Hạ
9 1547/STTTT-CNTT 17/11/2021 V/v triển khai tích hợp hệ thống Camera giám sát vào Hệ thống Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC Hà Tĩnh)
10 1498/STTTT-TTBCXB 11/11/2021 V/v gửi tác phẩm tham dự thi Giải Báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”
11 1506/STTTT-BCVT 10/11/2021 V/v hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung về thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn
12 1505/STTTT-BCVT 10/11/2021 V/v đề nghị hướng dẫn triển khai Dịch vụ SMS Brandname để nhắn tin cảnh báo thiên tai trong các trường hợp khẩn cấp trên địa bàn Hà Tĩnh
13 1499/STTTT-TTBCXB 09/11/2021 V/v tăng cường tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021
14 1491/STTTT-BCVT 08/11/2021 V/v thông tin về kết nối cơ sở dữ liệu, giám sát đến cấp xã qua mạng TSLCD
15 1493/STTTT-CNTT 08/11/2021 V/v đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo triển khai quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
16 1486/STTTT-TTBCXB 05/11/2021 V/v gửi tác phẩm tham dự thi Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021”
17 1471/STTTT-Ttr 04/11/2021 V/v tham mưu đề xuất công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
18 1440/STTTT-TTBCXB 29/10/2021 V/v góp ý dự thảo hướng dẫn tổng kết Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh
19 1437/STTTT-TTBCXB 28/10/2021 V/v tuyên truyền cải cách hành chính; phòng chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp trên hệ thống truyền thanh cơ sở
20 1427/STTTT-TTBCXB 26/10/2021 V/v báo cáo tình hình đầu tư cho văn hóa, thể thao phục vụ triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ
21 1414/STTTT-TTBCXB 22/10/2021 V/v đánh giá các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
22 1411/STTTT-TTBCXB 22/10/2021 V/v tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh
23 1400/STTT-TTBCXB 21/10/2021 V/v góp ý dự thảo Quy trình phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh
24 1384/STTTT-TTBCXB 20/10/2021 V/v thông tin, tuyên truyền về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2021
25 1392/STTTT-TTBCXB 19/10/2021 V/v rà soát đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần
26 1367/STTTT-TTBCXB 15/10/2021 V/v cho ý kiến đối với phương án phân cấp thủ tục hành chính
27 1365/STTTT-TTBCXB 15/10/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025
28 1359/STTTT-BCVT 14/10/2021 V/v ý kiến thẩm định Đề án xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
29 1332/STTTT-TTBCXB 11/10/2021 V/v đề nghị xây dựng văn bản QPPL thay thế Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND về quy chế hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
30 1302/STTTT-TTBCXB 04/10/2021 V/v tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH