Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 682/STTTT-CNTT 15/06/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn xác định chi phí kiểm thử phần mềm nội bộ
2 681/STTTT-CNTT 15/06/2020 V/v đề nghị hoàn thiện hồ sơ Dự án: Cải tạo, nâng cấp Hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN), Camera giám sát - Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà
3 680/STTTT-CNTT 15/06/2020 V/v đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cải tạo nâng cấp “Hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN) - Bệnh viện Y Học cổ truyền Hà Tĩnh”
4 670/STTTT-CNTT 12/06/2020 V/v ý kiến về sử dụng kinh phí cấp tài khoản cho giáo viên bồi dưỡng qua mạng
5 663/STTTT-CNTT 10/06/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
6 657/STTTT-CNTT 10/06/2020 V/v góp ý định mức kinh tế - kỹ thuật, dự toán nội dung thông tin truyền thông về phát triển ngành nghề nông thôn
7 648/STTTT-CNTT 09/06/2020 V/v đề nghị ban hành Giấy mời họp nghe báo cáo về giải pháp đấu giá trực tuyến
8 64/STTTT-TTr 09/06/2020 Báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
9 639/STTTT-CNTT 08/06/2020 V/v cung cấp thông tin văn bản quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử
10 637/STTTT-CNTT 05/06/2020 V/v báo cáo kết quả xây dựng CQĐT 6 tháng đầu năm 2020
11 623/STTTT-CNTT 02/06/2020 V/v góp ý Dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12 607/STTTT-CNTT 28/05/2020 V/v góp ý Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống Hội nghị trực tuyến
13 601/STTTT-CNTT 27/05/2020 V/v tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”
14 592/STTTT-CNTT 25/05/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2021 - 2025”
15 586/STTTT-CNTT 21/05/2020 V/v cung cấp thông tin triển khai thanh toán trực tuyến cho DVCTT tại tỉnh Hà Tĩnh
16 577/STTTT-CNTT 20/05/2020 V/v ý kiến về phương án tổ chức thuê phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS)
17 548/STTTT-CNTT 14/05/2020 V/v báo cáo định kỳ kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh Hà Tĩnh
18 532/STTTT-CNTT 07/05/2020 V/v ý kiến chủ trương nâng cấp hạ tầng công nghệ và nền tảng hệ thống, giao diện Báo Hà Tĩnh điện tử; bảo dưỡng, sửa chữa khuôn viên, trụ sở làm việc
19 530/STTTT-CNTT 06/05/2020 V/v xin ý kiến dự thảo Đề cương Nghị quyết về phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030
20 519/STTTT-CNTT 04/05/2020 V/v báo cáo rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù cấp huyện, cấp xã
21 495/STTTT-CNTT 27/04/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn các yêu cầu chức năng của hệ thống trong triển khai thí điểm dịch vụ ĐTTM
22 493/STTTT-CNTT 27/04/2020 V/v báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
23 492/STTTT-CNTT 27/04/2020 V/v góp ý dự thảo các chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp An toàn thông tin hạng I, hạng II và hạng III
24 491/STTTT-CNTT 27/04/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATANM giai đoạn 2021 - 2025
25 472/STTTT-CNTT 22/04/2020 V/v đề nghị báo cáo, đánh giá nội dung Luật Giao dịch điện tử trong thương mại điện tử
26 462/STTTT-CNTT 21/04/2020 V/v báo cáo bổ sung danh sách cán bộ chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù
27 457/STTTT-CNTT 20/04/2020 V/v báo cáo, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh
28 456/STTTT-CNTT 20/04/2020 V/v ý kiến xử lý kiến nghị của Nhà thầu về HSMT gói thầu TB 16.2019 và TB 17.2019
29 445/STTTT-CNTT 16/04/2020 V/v thẩm định danh sách bổ sung cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù
30 444/STTTT-TTCNTT 16/04/2020 V.v bảo đảm ATTT và khuyến cao PM trực tuyến
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH