Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019

Đăng ngày 06-05-2019 15:45
3023 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục địch cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH