Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Đăng ngày 03-02-2023 09:20
12882 Lượt xem
Xem cỡ chữ

 Ngày nay, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều nhận thấy rõ sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản và vai trò của Đảng đối với cách mạng. Thực tế 93 năm qua đã chứng minh rằng: Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cách mạng Việt Nam không thể giành được những thắng lợi to lớn, vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử!

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH