Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Đăng ngày 06-05-2019 17:20
216 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Luật an toàn thông tin mạng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19/11/2015. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH